Místní lidová knihovna Dalečín

O knihovně

 

 Knihovna se nachází v budově hasičské zbrojnice Dalečín č.p. 170. Půjčovní doba je každý pátek od 16.00 do 18.00 hodin.

V současné době má knihovna k dispozici dvě propojené místnosti. Ve větší místnosti je umístěna knihovna.

 

V menší místnosti jsou dva počítače připojené na internet,

 

  dětský koutek                a      čítárnička s časopisy.

   

                                                                                                

K 31.12.2010 měla knihovna 3638 svazků knih. Z toho bylo 668 svazků naučné literatury a 2970 svazků beletrie.

Během roku probíhají v knihovně různé akce – výstavy, výtvarné dílničky pro děti i pro dospělé, počítačové kurzy /Základy Internetu a Orientace v elektronickém katalogu knihovny/. Fotografie z těchto akcí si můžete prohlédnout v záložce "Archív" více fotek pak najdete ve fotoalbu, které máme v knihovně.

V roce 2006 byl zaveden v knihovně internet a od roku 2008 má knihovna své webové stránky.

V listopadu 2008 byl naší knihovně na Malé knihovnické slavnosti v Havlíčkově Brodě udělen titul KNIHOVNA VYSOČINY 2008.

 

Knihovna poskytuje tyto služby:

Výpůjční služba
  • beletrie pro děti a mládež
  • naučná literatura pro děti a mládež
  • beletrie pro dospělé
  • naučná literatura pro dospělé
  • periodika /aktuální seznam odebíraných periodik je uveden níže/
  • cizojazyčná literatura /výpůjčky z Knihovny M. J. Sychry, Žďár nad Sázavou www.knihzdar.cz/ a z Městské knihovny v Bystřici nad Pernštejnem www.knihovna.bystricenp.cz/ /
  • zvuková knihovna pro slabozraké a nevidomé / výpůjčky z Knihovny M. J. Sychry, Žďár nad Sázavou www.knihzdar.cz/ /, půjčování je zdarma a je možné na základě potvrzení od odborného lékaře
 

Meziknihovní výpůjční služba

/pokud nenaleznete knihu ve fondu naší knihovny, lze ji na požádání vypůjčit z jiné knihovny/

 

Půjčování knih z výměnných fondů

/nové knihy zapůjčené knihovně na půl roku,  výměnné fondy půjčujeme z Knihovny M.J.Sychry, Žďár nad Sázavou - Úsek regionálních funkcí  www.knihzdar.cz/ , v roce 2009 bylo k dispozici 1352 knih z VF/

 
Donášková služba

/donáška knih a časopisů občanům, pro které je docházení do knihovny ze zdravotních důvodů obtížné/

 
Služby prostřednictvím e-mailu
  • žádosti o rezervaci knih
  • žádosti o prodloužení výpůjčky
  • informace o vypůjčených knihách
 
Veřejný internet /zdarma/
 

Možnost prohlédnou si na PC letecké snímky obce Dalečín

  


 

STATISTIKA ZA ROK 2012

 
Za nákup knih a časopisů jsme v roce 2012 utratili 5 430 Kč. Do knihovního fondu knihovny přibylo celkem 48 knih. Zakoupeno bylo 27 nových knih + dalších 21 jsme získali darem.
 
Stav knihovního fondu k 31.12.2012:  3 803 knih ( z toho 3 097 beletrie a  706 naučné literatury)
 
Počet návštěvníků knihovny:  1 418 / 1 042* / 939* / 732*/ 856*
 
Počet registrovaných čtenářů:  94 / 90* / 92* / 85*/ 78*
 
Výpůjčky knih a časopisů celkem:  3 193 / 2588* / 2 598* / 2 984*/ 2 452*
 
(z toho beletrie 1 956 / 1 519* / 1 495* / 1 809*/1 477*, naučná literatura 273 / 260* / 266* / 380*/402*, beletrie pro děti 288 / 352* / 429* / 372*/260*, naučná pro děti 57 / 46* / 65* / 77*/31*, časopisy 619 / 411* / 343* / 346*/282*)
 
Webové stránky si prohlédlo  2 818 / 2 146* / 2 037* / 1 039*/130* (stránky byly spuštěny 24.6.2008)  návštěvníků.
 

 * údaje za rok 2012

 * údaje za rok 2011

* údale za rok 2010

* údaje z roku 2009

* údaje z roku 2008


 ČASOPISY, KTERÉ BUDE KNIHOVNA V ROCE 2012 ODEBÍRAT

RECEPTÁŘ - hobby magazín /měsíčník/

BLESK HOBBY - dům - zahrada - pěstujeme - chováme /měsíčník/

SVĚT ŽENY - časopis, který poradí, pomůže a potěší /měsíčník/

DEKOR - časopis plný nápadů /4x ročně/

HISTORY REVUE - dějinné otazníky, bitvy, osudy slavných, historické omyly /měsíčník/

NOVINKY - regionální tisk  /měsíčník/

BYSTŘICKO - regionální tisk  /měsíčník/

Některé další časopisy budeme  odebírat z remitendy.Kontakt:566 573 121  E-mail: knihovnadalecin@seznam.cz