Místní lidová knihovna Dalečín

Služby

Knihovna poskytuje tyto služby:

Výpůjční služba

  • beletrie pro děti a mládež
  • naučná literatura pro děti a mládež
  • beletrie pro dospělé
  • naučná literatura pro dospělé
  • periodika / Blesk Hobby, Receptář, Lidé a Země, Svět ženy, Dekor, Fakta & svědectví, History revue, regionální tisk Novinky a Bystřicko /
  • cizojazyčná literatura /výpůjčky z Knihovny M. J. Sychry, Žďár nad Sázavou a z Městské knihovny v Bystřici nad Pernštejnem/
  • zvuková knihovna pro slabozraké a nevidomé / výpůjčky z Knihovny M. J. Sychry, Žďár nad Sázavou/, půjčování je zdarma a je možné na základě potvrzení od odborného lékaře

 

Meziknihovní výpůjční služba

/pokud nenaleznete knihu ve fondu naší knihovny, lze ji na požádání vypůjčit z jiné knihovny/

 

Půjčování knih z výměnných fondů

/nové knihy zapůjčené knihovně na půl roku, v roce 2011 bylo k dispozici 1288 knih z VF/

 

Donášková služba

/donáška knih a časopisů občanům, pro které je docházení do knihovny ze zdravotních důvodů obtížné/

 

Služby prostřednictvím e-mailu

  • žádosti o rezervaci knih
  • žádosti o prodloužení výpůjčky
  • informace o vypůjčených knihách

 

Veřejný internet /zdarma/

 

Možnost prohlédnou si na PC letecké snímky obce Dalečín

 


Kontakt:566 573 121  E-mail: knihovnadalecin@seznam.cz