Obecní knihovna v Dalečíně


Ceník


.

Ceník služeb a sankcí

 

 

1. Registrační poplatek

dospělí………………………………….0,- Kč / rok

studenti………………………………....0,- Kč / rok

důchodci………………………………..0,- Kč / rok

děti……………………………………...0,- Kč / rok

právnická osoba……………………….0,- Kč / rok

 

 

2. Meziknihovní výpůjční služba

Odeslání žádanky (poštovné)……………..20,- Kč

Vyřízení MVS ............................................80,- Kč

 

 

3. Sankce a porušení knihovního řádu

Upomínací a vymáhací výlohy

  1. upomínka - neposílá se ….20,- Kč

  2. upomínka - po14 dnech od 1. upomínky - písemně zasílána.....40,- Kč

  3. upomínka - po 14 dnech od 2. upomínky - písemně zasílána ...60,- Kč

  4. upomínka – po 14 dnech od 3. upomínky – písemně zasílána – doporučený dopis obecního úřadu…100,-Kč

.

 

4. Výlohy spojené se ztrátou nebo poškozením dokumentu

 

Ztráta nebo poškození knihy..........................cena knihy

+

Výlohy za nové zpracování dokumentu / obal, čárový kód atd./....30,- Kč

 

Poškození čárového kódu..............................20,- Kč

Ztráta nebo poškození periodika....................cena periodika

 

5. Služba za úhradu

Kontakt: 566 573 121  E-mail: knihovnadalecin@seznam.cz