Obecní knihovna v Dalečíně


Ocenění

Malá knihovnická slavnost 2017

Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě pořádala 22. listopadu již šestnáctým rokem „Malou knihovnickou slavnost“, na které se snaží ocenit záslužnou práci knihovníků neprofesionálních knihoven v Kraji Vysočina. Pod jejich vedením se knihovny mění na komunitní centra obcí. Poděkování však náleží i zřizovatelům knihoven, kteří se snaží zabezpečit dobré podmínky pro provoz svých knihoven. Vždyť pouze pěkné knihovny se stanou oblíbeným místem pro setkávání dětí i dospělých. Při vyhodnocení „těch nejlepších“ jsme podobně jako v přechozích letech vycházeli z návrhů metodiků pověřených knihoven. Z každého okresu získala jedna knihovna titul Knihovna Vysočiny roku 2017 a jedna knihovna ocenění II. stupně. Stalo se již tradicí, že jsme ocenili také jednu neprofesionální knihovnu s nejlepší webovou stránkou.

Titul Knihovna Vysočiny 2017 – ocenění II. stupně
Místní knihovna v Dalečíně se dostala díky tomu, že jsme postupovali v abecedním pořadí podle pověřených knihoven, na řadu jako poslední, svými výsledky se ale řadí k těm nejlepším v našem kraji. Od roku 1995 vede knihovnu paní Renata Mičková. To znamená, že i ten první titul Knihovna Vysočiny 2008, získala pod vedením této mladé knihovnice. A jak hodnotí svoji dosavadní činnost sama knihovnice: „První zlomovou událostí bylo zahájení půjčování knih z výměnného fondu žďárské knihovny. Do knihovny se dostaly nové knihy, které přilákaly další čtenáře. Fungování knihovny bez výměnného fondu si nedovedu představit. Druhou důležitou událostí bylo přestěhování knihovny do větších prostor. Naskytla se tak možnost pořádání výstav, výtvarných dílniček atd.“ Ze žďárské knihovny si paní Mičková půjčuje i zvukové dokumenty pro nevidomé. Spolupracuje také s Městskou knihovnou v Bystřici nad Pernštejnem. S místní ZŠ se střídá v pořádání akce „Bystřicko čte dětem“. Během roku mohou obyvatelé obce navštívit zajímavé výstavy, besedy a v neposlední řadě i tzv. „dílničky“, které jsou určené především dětem. Kromě klasického půjčování knih a časopisů funguje i donášková služba občanům, pro které je docházení do knihovny ze zdravotních důvodů obtížné. Příkladná je rovněž spolupráce s obecním úřadem a dostatečné finanční zabezpečení, které umožňuje nákup nových knih i záviděníhodných 17 titulů periodik. Přání paní knihovnice na závěr: „za sebe bych si moc přála, aby knihovna nebyla jen místem, kde se půjčují knihy, ale aby byla místem, kde se lidé setkávají, povídají si a kam se rádi vracejí.“ Pod vedením paní Renaty Mičkové se knihovna stala skutečně fungujícím a příjemným místem pro zábavu i vzdělávání.

Další informace najdete na stránkách Krajské knihovny v Havlíčkově Brodě (zde).
Kontakt: 566 573 121  E-mail: knihovnadalecin@seznam.cz