Místní lidová knihovna Dalečín

Z historie

Historie knihoven v obci Dalečín

/čerpáno z obecní kroniky/


ŠKOLNÍ KNIHOVNA

"Roku 1893 byla založena při škole žákovská knihovna o 27 svazcích, tohoto času* čítá žákovská knihovna 267, knihovna pro učitele 117 svazků."

*Zřejmě se jedná o rok 1922, kdy byla založena kronika obce a řídící učitel Ladislav Kudrna zapsal úvodní zápis, který obsahoval i důležité události z předchozích let.


KNIHOVNA SPOLKU "MÍSTNÍ ODBOR NÁRODNÍ JEDNOTY PRO JIHOZÁPADNÍ MORAVU"

"V únoru 1908 založen byl v Dalečíně "Místní odbor Národní jednoty pro jihozápadní Moravu". Členů přihlásilo se 50, z nich 8 žen. .....  Odbor navázal na dosavadní kulturní činnost v obci konanou pořádáním divadelních představení a počal intensivně pracovati. Ještě téhož roku založil veřejnou knihovnu, pro zimní měsíce veřejnou čítárnu ve škole.....  Pořádal přednášky, divadelní představení, koncerty a zábavy.  .....  Bohužel, že válkou byla činnost odboru úplně přerušena a po válce se nepodařilo dosud ji vzkřísiti."


VEŘEJNÁ OBECNÍ KNIHOVNA 

"Dne 19. prosince 1920 zřízena zde byla veřejná obecní knihovna. Základem k ní byl zbytek knih převzatý z knihovny "Místního odboru Národní jednoty" v počtu 120 svazků. Obec věnovala na knihovnu pro rok 1920 ...600Kč, 1921 ... 1000Kč, 1922 ... 1000Kč, státní subvence (knihy v ceně) ... 600Kč. Pro knihy pořízena byla skříň za 600 Kč."

"Knihovna touto dobou* čítá 251 svazků. Předsedou knihovní rady, jejímž úkolem jest pečovati o knihovnu, jest František Klukan, majitel domku č.p. 69, knihovníkem František Smrček, č.p. 8."

*rok 1922

 

Další informace z historie knihovny a obce Dalečín naleznete na www.dalecin.cz/kronika/Kontakt:566 573 121  E-mail: knihovnadalecin@seznam.cz